sportovni-reforma.cz
O co jde?
Jak na to?
Chci se zapojit

Sportovní Reforma

Postavme sport znovu na nohy!

„Dokud nezačneme sport vnímat jako součást zdravotní politiky státu, ale jen jako kratochvíli zpocených triček, co se ho ní za míčem, nepohneme se. Potřebujeme systémovou reformu a naše děti vrátit zpátky na hřiště!“
Proč řešit sport?

Sport je už odmalička nedílnou součástí našeho života a zvláště velký význam má pro zdravý vývoj dětí a mládeže. Současný stav přitom není zdaleka uspokojivý a dostačující.

Přibývá dětí s obezitou a nadváhou, což má zásadní dopady na jejich zdravotní stav. Vysoké výdaje na zdravotní péči jsou pak jen důsledkem a špatný vztah k pohybu příčinou.

Problémem však nejsou jen děti. Už léta klesá celková brannost našich obyvatel a náš celkový fyzický stav se každý rok zhoršuje. Více než polovina uchazečů o práci u bezpečnostních složek nesplní fyzické testy. Stává se problémem doplňovat stavy hasičů, policistů a vojáků, což může mít dopady na bezpečnost celé ČR.

Jednou z příčin je chybějící systém a tím i legislativní a právní prostředí, které by sportu vymezilo v oblasti veřejné správy mantinely. Není jasné, která z úrovní státu má jaké pravomoci a kompetence. Vyřešit zbývají i další věci. Proč jsou například školní a univerzitní sportoviště uzavřená pro veřejnost? Proč není dostatečně řešen sport handicapovaných či sport pro seniory? Jinde se přitom úsilím plýtvá. Vzniká řada hybridních podpor a ministerské resorty dublují činnosti.

Především chybí strategie. Financování sportu je nastaveno na dotacích, peníze se proplácejí pozdě. Sportovní prostředí je přímo závislé na státu, dlouholetý výhled je nemožný. Plánovat přípravu sportovců a činnost klubů je velmi obtížné. Chceme-li hledat řešení, tak jako první věc musíme sport osvobodit od dotační závislosti na státu.

Obzvláště velké mezery panují v systému sportovního vzdělávání. Není dostatek trenérů ani tělocvikářů a samotný systém není dostatečně propojen. Kvůli špatnému nastavení „duální kariéry“ přicházíme o možnost, aby mohli trénovat i naši úspěšní reprezentanti. Nejasnosti panují i v takových konkrétnostech jako je postavení trenérů nebo způsob odvádění daní ze strany sportovců.

Sportovní infrastruktura trpí zastaralostí a nedostatkem investic. Ostatně – vnitřní dluh se odhaduje okolo částky 250 mld. Kč. Sportovci často nemají kde trénovat, občanská vybavenost zvláště malých obcí klesá. O celkové koncepci nemluvě. Často se stavějí nebo rekonstruují haly a sportoviště s pouze lokálním významem, anebo naopak u dvou zařízení vedle sebe.

Sportovci jako Jaromír Jágr, Pavel Nedvěd či Dominik Hašek jsou vedle piva nejznámější českou reálií. To se ale týká spíše minulosti. Výkony národních reprezentací nejsou oslnivé, úspěchy jsou především dílem jedinců.

Ke sportu bychom přitom měli přistupovat komplexněji. Je to důležitá součást spolkového života, základní pilíř mezilidských vztahů. A v neposlední řadě i nejlevnější prevence patologických jevů, kterými společnost trpí, například drogové závislosti.

Je potřeba vrátit našemu sportu důstojnost a roli, kterou si zaslouží. Aby byl opět nástrojem socializace, zdrojem zdravé soutěživosti a tmelem při budování mezilidských vztahů. Abychom se nespoléhali jen na individuální výkony, ale posilovali i týmového ducha. Abychom bránili růstu občanské pasivity a atomizace naší společnosti. Samo to ale nepůjde.


250 miliard
přibližný vnitřní dluh ČR vůči sportovní infrastruktuře
7 miliard
celková výše dotace pro sport přes MŠMT
300 milionů
peníze na obnovu sportovní infrastruktury ročně
1,6 milionů
sportovců v ČR oficiálně registrovaných
Klíčové problémy
1
Pokles celkové fyzické zdatnosti dětí a mládeže
Zjistit více

V České republice meziročně přibývá dětí s nadváhou a obezitou. Dnes již každé páté dítě (dokonce každý čtvrtý chlapec) má problém se svou váhou, přitom v roce 2002 trpělo nadváhou či obezitou „pouze“ 16 % chlapců a necelých 7 % děvčat. Riziko obezity roste hlavně v chudších rodinách, a to až trojnásobně oproti běžnému stavu. Dle výzkumu Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity je takových dětí do 16 let 154 tisíc.

V České republice meziročně přibývá dětí s nadváhou a obezitou. Dnes již každé páté dítě (dokonce každý čtvrtý chlapec) má problém se svou váhou, přitom v roce 2002 trpělo nadváhou či obezitou „pouze“ 16 % chlapců a necelých 7 % děvčat. Riziko obezity roste hlavně v chudších rodinách, a to až trojnásobně oproti běžnému stavu. Dle výzkumu Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity je takových dětí do 16 let 154 tisíc.

www.zdravagenerace.cz

Přibývá dětí s obezitou a nadváhou

Popis důsledku

Každé páté dítě v České republice trpí nadváhou nebo obezitou. V chudších krajích, zejména pak v Ústeckém kraji, jsou čísla ještě hrozivější. Zde trpí každé čtvrté dítě jednou z uvedených nemocí. Při konzumaci nezdravých potravin to není o moc lepší. Každé páté dítě denně konzumuje sladkosti a energetické nápoje pije alespoň dvakrát týdně každé desáté dítě. Nezdravý životní styl souvisí též s pohybovou aktivitou dětí. Až 70 % jedinců nikdy nebylo členy sportovní organizace, rovněž ubývá volných a bezpečných prostranství pro pohybové aktivity a hry.


Děti tráví hodiny denně hraním počítačových her místo socializování se a trávení času se svými kamarády. Jedním z hlavních problémů nedostatečné fyzické zdatnosti je únava, která se projevuje i na výsledcích ve škole. S únavou rovněž souvisí konzumace slazených nápojů, která vede ke zvýšené hladině cukru v krvi, případně až k cukrovce. Nadměrné množství pití energetických nápojů pak může vést k selhání srdeční činnosti. Podíváme-li se na psychické potíže mládeže, dominují deprese a úzkost, a to zejména z nedostatku mezilidských kontaktů. Celý život pak tyto jedince provází problém s navazováním různých vztahů. Samozřejmě že veškeré břímě nenesou jen děti, ale i stát. Vlivem špatného sportovního zázemí nemají děti kde sportovat a upřednostňují z pohodlí domova hraní počítačových her.

Řešení dle ODS

Pohyb pomáhá udržet se fit po celý život a díky němu se dokážeme vyvarovat různým nemocím. Sport však rovněž dokáže sbližovat lidi z různých komunit. Ať už je člověk bohatý nebo chudý, štíhlý nebo tlustý, malý nebo velký, vždy je sport prostředkem pro navázání bližších vztahů. Podpora mládeže ve sportu je klíčem pro snížení míry nadváhy a obezity a tím i pomoci vést zdravý životní styl po zbytek života. Kluby zaměřující se na výchovu dětí a mládeže musejí být náležitě odměněny, protože právě ty jsou prvním hybatelem změny ve zdraví našich potomků.

 

Dětem proto musíme poskytnout adekvátní podmínky pro sportování a začít se musí ve škole. Hodina tělocviku navíc je sice fajn, ale pokud ji děti stráví sportem, který je nebaví, pak nepomůže ani deset hodin navíc.

Tělocvik musí děti bavit, a proto jim musíme umožnit pohybovat se tak, jak je baví. Nedržme se konzervativně školních osnov, ale dejme dětem volnost. Pokud holky baví aerobik nebo zumba, cvičme s nimi aerobik a zumbu! Pokud chtějí kluci raději posilovat, než hrát fotbal, dejme jim klíče od posilovny….

Zhoršující se zdravotní stav obyvatelstva

Popis důsledku

Zdravotní stav českého obyvatelstva je naprosto tristní. Denně v ČR kouří 21 % mužů a 15 % žen, u věkové skupiny 15-24 let je to pak 27 %. 1,5 milionu lidí se pohybuje na hranici závislosti k alkoholu, hypertenzí navíc trpí necelá čtvrtina obyvatelstva ČR. Ukazatel střední délky života stále značí, že jsme pod průměrem v rámci Evropské unie.


Zvyšuje se riziko rakoviny plic, cirhózou jater trpí v České republice přibližně 250 lidí na 100 000 obyvatel, čímž se řadíme ke špičce Evropy. Kardiovaskulární onemocnění je nečastější příčinou smrti jak u žen, tak i u mužů. Úmrtnost na tuto nemoc je v rámci EU vyšší o 60 % oproti průměru. Češi navíc hodnotí svůj zdravotní stav více kriticky než zbytek EU.

Řešení dle ODS

Sport je vůbec nejlepší a také nejlevnější prevence vůči patologickým jevům. Například v severských zemích je zcela běžné, že mimo školu sportuje až 95 % dětí. Proč tomu tak není u nás?

Vinu můžeme hledat v nedostatečné nabídce. Naši tělocvikáři jsou často vyhořelí a demotivovaní učitelé. Těm je potřeba dát podporu a motivaci. Toto povolání se znovu musí stát prestiží školy. Pak mohou dětem ukazovat nové sporty jako je třeba horolezectví nebo Taekwondo. Nedržme se striktně školních osnov a místo hraní volejbalu vězměme děti na horolezeckou stěnu nebo plavání. Ukazujme dětem, kde jsou jejich možnosti a hledejme v nich potenciál! Tělocvikář musí mít důvěru a směrovat děti ke sportu, který je baví. Stejně jako trenéři. Ty propojme se školním tělocvikem a umožňujeme jim učit!

Vysoké výdaje za zdravotní péči

Popis důsledku

Současný zdravotnický systém vyžaduje razantní reformu, která bude brát zřetel na zdravotní kondici člověka. Není přece možné, aby kuřáci či alkoholici nenesli žádnou zodpovědnost za své konání a kvůli tomu pak zamezili v adekvátní péči těm, kteří ji opravdu potřebují. Snahou uspokojit každého jedince pak vzniká obrovská finanční propast v oblasti veřejného zdravotnictví a budoucí dopad bude pro ČR katastrofální. K udržitelnosti veřejného zdravotnictví je zapotřebí zvýšit spoluúčast plátce za svou lékařskou péči. Naopak ti, kteří sportují a žijí zdravě mají být zvýhodněni nižšími odvody oproti pravidelným konzumentům škodlivých látek.


Zdraví jedinci platí zdravotní péči kuřákům a alkoholikům, kteří si dobrovolně poškozují zdraví.

Fragmentují se právní normy týkající se zdravotnictví hned do několika zákonů. Absence razantní zdravotnické reformy jen prohlubuje krizi umocňovanou vzrůstajícími náklady na zdravotnickou péči a léčiva.

Řešení dle ODS

Odvody za zdravotní péči patří v ČR v rámci EU k těm nejvyšším, může za to roztříštěná legislativní úprava zdravotnictví jako celku. Vzrůstá též podíl veřejného financování na zdravotnictví kvůli zastaralosti systému.

Především ale musíme změnit prizma, kterým se na zdraví díváme. V lékárnách se místo reklamy na prášek musí objevovat reklama na sportování!

Zdravotní pojišťovny by měly být taktéž přímou součástí systému. V západních zemích je již běžné, že právě zdravotní pojišťovny zakládají specializované fondy, ze kterých financují sportovní aktivity a podporují sport ve společnosti. Založme ho i u nás a místo prášků podporujme pohyb!

2
Pokles celkové brannosti obyvatelstva
Zjistit více

V posledních letech rapidně klesá fyzická zdatnost mladší skupiny obyvatelstva. Už dnes víme, že přibližně polovina uchazečů u policistů a hasičů nesplní fyzické testy. To vede nejen k nedostatku vojáků, hasičů a policistů, ale přímo k ohrožení bezpečnosti České republiky! Investice do zdraví našich dětí a podpora mládežnických sportovních organizací se nám jednoho dne vrátí. Čím více peněz sport dostane, tím snazší pak bude zapojení mladých lidí do fyzicky náročných povolání, bez kterých se za žádných okolností neobejdeme.

V posledních letech rapidně klesá fyzická zdatnost mladší skupiny obyvatelstva. Už dnes víme, že přibližně polovina uchazečů u policistů a hasičů nesplní fyzické testy. To vede nejen k nedostatku vojáků, hasičů a policistů, ale přímo k ohrožení bezpečnosti České republiky! Investice do zdraví našich dětí a podpora mládežnických sportovních organizací se nám jednoho dne vrátí. Čím více peněz sport dostane, tím snazší pak bude zapojení mladých lidí do fyzicky náročných povolání, bez kterých se za žádných okolností neobejdeme.

www.nemocnice-horovice.cz/novinky/nadvahou-ci-dokonce-obezitou-trpi-v-cesku-71-muzu-a-skoro-57-zen-nejvice-v-historii-1632

Více než polovina uchazečů o službu bezpečnostních složek nesplní fyzické testy

Popis důsledku

Dochází k nedostatku pracovníků v integrovaném záchranném systému, čímž Česká republika podléhá čím dál tím většímu ohrožení bezpečnosti.


Již nyní se personál v kritických situacích vyčerpává, a to u všech typů záchranných složek. Armáda má navíc problém s náborem nováčků a splněním stanoveného cíle mít alespoň 30 tisíc profesionálních vojáků, což může vést k destabilizaci vnitřní i vnější bezpečnosti naší země.

Řešení dle ODS

To se změní, jen pokud budeme mít připravované dorostence a děti. Těm proto musíme ke sportování poskytnout takové podmínky, které je baví a ne striktně bazírovat na školních osnovách.

Dospívající děti však těžko budeme nutit do školního tělocviku, byť je bavil, ale dát jim podmínky i mimo školu. Populární jsou cvičební parky, které slouží i pro dospělé a seniory. Ty by měly být v každé malé vesnici a dostupné komukoliv.

Samozřejmě je potřeba také zlepšit dostupnost přípravných kurzů pro nábor do bezpečnostních sil, abychom mezeru v takto klíčové instituci zaplnili. Aktivní zálohy armády České republiky zde sehrávají klíčovou roli!


Fyzická brannost obyvatel každý rok klesá.

Popis důsledku

Zhoršuje se fyzická zdatnost nejen u řadového obyvatelstva, ale i u příslušníků bezpečnostních sborů. Výkonnost se projevuje i na zhoršeném zdravotním stavu člověka.


V případě naprostého vytížení složek IZS může dojít k fatálnímu selhání a ohrožení celé ČR. Lidé navíc čím dál častěji umírají na kardiovaskulární selhání, které souvisí se špatným životním stylem.

Řešení dle ODS

Fyzická zdatnost se zhoršuje i u skupiny lidí, na které se zřejmě každý občan v poslední chvíli spoléhá nejvíce. Je proto nutné dbát na pravidelné fyzické testování přímo v bezpečnostních složkách státu, abychom včas odhalili případné nedostatky a mohli je včas napravit. Nikdo z nás neví, kdy může nastat zlomová situace vyžadující stoprocentní nasazení všech složek Integrovaného záchranného systému. Podpora pohybových aktivit pro obyvatelstvo je neméně klíčovou záležitostí pro ochranu nejen sebe, ale také okolí.

V případě živelných pohrom je obyvatelstvo imobilní a to klade větší nároky na IZS

Popis důsledku

Obyvatelé spoléhají na pomoc ostatních při krajní nouzi, která se však ne vždy podaří zajistit. Bezpečnostní složky státu totiž nejsou kapacitně dostačující pro okamžitou pomoc při vážném nebezpečí.


Dochází k nadměrnému poškození majetku v hodnotách dosahujících miliardy Kč, jelikož obyvatelstvo není fyzicky připraveno čelit přírodním katastrofám. Integrovaný záchranný systém kvůli tomu není schopen vysílat okamžitou pomoc do postižených míst.

Řešení dle ODS

Spoléhat se na ostatní v případě nouze a nebýt připraven sám si jakkoli v takové situaci je doslova smrtícím koktejlem každého z nás. Toto nebezpečí je umocněno nedostatečnou kapacitou bezpečnostních složek, které nejsou schopny zasáhnout ihned při stoprocentním vytížení personálu. Zodpovědnost sama za sebe je v případě takové situace zásadní. Kurzy pro podporu fyzické kondice jsou správnou cestou ke zvládnutí různých živelných pohrom a těžkých životních situací obecně.

3
Chybějící systémové nastavení sportu
Zjistit více

K tomu, aby byl český sport znovu na té nejvyšší úrovni a mohl konkurovat těm nejlepším, potřebujeme mít pro talenty kvalitní domácí zázemí, k jejímuž vybudování je zapotřebí mít kompletně dokončenou reformu sportu. Dnes můžeme vidět v plné nahotě, jak kvůli špatně nastavené funkci sportu v ČR mrháme mnoha talenty. Pak tu jsou tací, kteří paradoxně na paralýze sportu fungují a mají výsledky z olympiád či mistrovství světa. Je potřeba to změnit a dát sportu řád!

K tomu, aby byl český sport znovu na té nejvyšší úrovni a mohl konkurovat těm nejlepším, potřebujeme mít pro talenty kvalitní domácí zázemí, k jejímuž vybudování je zapotřebí mít kompletně dokončenou reformu sportu. Dnes můžeme vidět v plné nahotě, jak kvůli špatně nastavené funkci sportu v ČR mrháme mnoha talenty. Pak tu jsou tací, kteří paradoxně na paralýze sportu fungují a mají výsledky z olympiád či mistrovství světa. Je potřeba to změnit a dát sportu řád!

* země s ministerstvem ** země bez ministerstva

Chybí mantinely legislativního a právního prostředí sportu

Popis důsledku

Není jasné, kdo má z úrovně správy jaké kompetence, kdo se má o co starat, kdo se má podílet na financování atd. Školní sportoviště jsou navíc po výuce uzavřena pro veřejnost.


Dochází ke zmatku v případě financování a obavám z případného protiprávního jednání. Děti nemají dostatek dostupného sportovního zázemí ve svém okolí k užití během volnočasových aktivit.

Řešení dle ODS

Mnoho úředníků na úřadech se bojí podniknout pro podporu sportu udělat jakýkoli krok, a to jen z toho důvodu, že neznají mantinely dopadu svého jednání. Systémové nastavení sportu nejen z právního hlediska, ale také z hlediska plánování obnovy sportovních zázemí v celé republice je klíčem k rozvoji našich talentů. Základem pro realizaci těchto kroků je zákon o sportu, který jasně popíše kompetence státní správy a samosprávy.

Nedostatečná politika státu na různé formy sportování

Popis důsledku

Není řešen sport handicapovaných, sport pro všechny, sport pro seniory. Vzniká sice řada hybridních podpor, které ovšem vnášejí zmatek do celé struktury financování sportu. Řada rezortů navíc dubluje činnost (např. sportovní turistika jako součást cestovního ruchu).


Dotační programy se často překrývají nebo naopak vůbec nezaznamenají klíčové segmenty sportu. Nedostatečná právní úprava přináší obrovský zmatek do fungování sportu jako celku.

Řešení dle ODS

Stát je neflexibilní v podstatě ve všech oblastech a je potřeba spoustu plánů po krátkém čase přehodnotit. Mezi tato odvětví patří též sport, jehož trendy se odvíjí často proti předpokladům. Uchopení koncepce podpory jednotlivých sportovních úseků pomůže k systematickému rozvoji a připravenosti na různé situace. Jednorázové dotační programy skutečně problém s podfinancováním sportu nevyřeší, proto musí Národní sportovní agentura přijít s dlouhodobým plánem obnovy s co největší nabídkou pro všechny typy obcí a měst v České republice.

4
Nevymezený finanční rámec sportu
Zjistit více

Peníze hýbou světem, a není tomu jinak ani v případě sportu. Jak však má sport fungovat, když je v ČR podporován v závislosti na tom, jak se zrovna předseda Národní sportovní agentury probudí a pro co zrovna se vytvoří dotační program? Chybí nám jakákoli koncepce sportu v horizontu několika let, kvůli čemuž nelze plánovat přípravu sportovců jak na úrovni politické, tak přímo v daných uniích a klubech. Na penězích záleží a je proto důležité mít vytvořený takový finanční rámec, aby byl přehledný, systematický a dostatečně flexibilní na různé trendy.

Peníze hýbou světem, a není tomu jinak ani v případě sportu. Jak však má sport fungovat, když je v ČR podporován v závislosti na tom, jak se zrovna předseda Národní sportovní agentury probudí a pro co zrovna se vytvoří dotační program? Chybí nám jakákoli koncepce sportu v horizontu několika let, kvůli čemuž nelze plánovat přípravu sportovců jak na úrovni politické, tak přímo v daných uniích a klubech. Na penězích záleží a je proto důležité mít vytvořený takový finanční rámec, aby byl přehledný, systematický a dostatečně flexibilní na různé trendy.

www.cuscz.cz/novinky/alarmujici-situace-ve-sportovnich-klubech-a-telovychovnych-jednotach.html

Financování sportu je nastaveno programově na dotacích

Popis důsledku

Neexistuje víceletý finanční rámec, podle kterého by kluby mohly přizpůsobit svou činnost. Peníze z dotačních programů bývají navíc propláceny pozdě, někdy až s ročním odstupem.


Kluby žijí ve finanční nejistotě a nemají šanci odhadnout, jestli je vůbec stát podpoří. Pozdě vyplacené dotace mohou způsobit zánik mnoha desítek klubů, což se v roce 2020 stávalo bohužel naprosto běžně. Sportovní prostředí se tak nechtěně stává čím dál více závislým na státu bez možnosti strategického výhledu na několik let dopředu.

Řešení dle ODS

Dotace, dotace a znovu dotace. Slyšíme o nich každý den, zejména však ve špatném světle. To se týká i nadměrné finanční podpory některých sportovních činností, zejména fotbalu a hokeji, které jsou v Česku nejpopulárnější. Kvůli finančním machinacím však skončila spousta vlivných funkcionářů nejen v samotných funkcích, ale také za mřížemi. Je proto nutné nastavit transparentní hospodaření s financemi a zároveň přímou a včasnou podporu konkrétního klubu bez prostředníka. S tím souvisí vyřízení žádosti bez obstrukcí a co nejrychlejší odeslání podpory žadateli. Související koncepce podpory konkrétních sportovních činností pomůže klubům nastavit si svou činnost včas a systematicky.

5
Chybějící právní prostředí sportu
Zjistit více

Jak může sport fungovat, když ani není jasné, podle jakých pravidel se má řídit? Takovou otázku si po mnoho desetiletí klade nejspíš každý funkcionář pohybující se v oblasti sportu. Ve spoustě evropských zemích je jasně stanoveno, co sport vůbec je a podle čeho se řídí. Některé státy mají dokonce přímo samostatný zákon o sportu! ČR však nemá nastaveno prakticky nic, činnost klubů se řídí směrnicemi z nadřízených unií či asociací. Český sport si však svůj samostatný zákon rozhodně zaslouží!

Jak může sport fungovat, když ani není jasné, podle jakých pravidel se má řídit? Takovou otázku si po mnoho desetiletí klade nejspíš každý funkcionář pohybující se v oblasti sportu. Ve spoustě evropských zemích je jasně stanoveno, co sport vůbec je a podle čeho se řídí. Některé státy mají dokonce přímo samostatný zákon o sportu! ČR však nemá nastaveno prakticky nic, činnost klubů se řídí směrnicemi z nadřízených unií či asociací. Český sport si však svůj samostatný zákon rozhodně zaslouží!

* země se zákonem ** země bez zákonu

Chybí adekvátní legislativní a právní prostředí, které by vyjasnilo postavení sportu ve společnosti.

Popis důsledku

Neexistují základní zákonem definované pojmy jako např. „svaz.“ Sportovci neví, jak odvádět daně (jsou nuceni být OSVČ). Není vyjasněno postavení trenérů a dobrovolníků.


Působí zde mnoho asociací, unií a svazů, které jsou právně nezávislé a vymýšlejí si vlastní, často naprosto nesmyslná pravidla, se kterými samotné kluby nejsou schopny nic udělat. Sportovci a trenéři jsou finančně demotivováni a často s profesionálním sportem nadobro skončí.

Řešení dle ODS

V řadě evropských zemí je nastaven tzv. zákon o sportu, který jasně definuje, co je to sport, za jakým účelem se provozuje, co je jeho součástí a jaké jsou mantinely jeho provozování. Nic takového v Česku bohužel i přes existenci Národní sportovní agentury jakožto neoficiálního ministerstva sportu není. Sportovců jsou přitom v ČR miliony, avšak jejich nadřízené orgány se oficiálně nemají podle čeho řídit. Takový zákon by jasně vymezil činnost jednotlivých svazů, které by pak mohly podléhat důkladnější kontrole z pozice státních orgánů a staly by se tak transparentnějšími.

6
Zastaralost sportovní infrastruktury
Zjistit více

250 miliard korun. Takové astronomické výše dosahuje vnitřní dluh ČR vůči sportovní infrastruktuře. Zanedbali jsme mnoho let vymýšlením různých dotačních programů tak, aby na ně dosáhly určité obce a města. Koncepční řešení však vůbec neexistovalo a dluh narůstal. Mnoho velkých měst má sportovní areály v dezolátním stavu a bez pomoci státu či kraje je nejsou schopny zaplatit. Jednorázová řešení, které dotace představují, nemají smysl ani koncepční řešení. Národní sportovní agentura není pouze průtokovým ohřívačem peněz, ale také institucí, která má vymýšlet plány pro obnovu sportovních areálů v celé ČR. A realizace takového plánu je pro rozvoj českého sportu nepostradatelná.

250 miliard korun. Takové astronomické výše dosahuje vnitřní dluh ČR vůči sportovní infrastruktuře. Zanedbali jsme mnoho let vymýšlením různých dotačních programů tak, aby na ně dosáhly určité obce a města. Koncepční řešení však vůbec neexistovalo a dluh narůstal. Mnoho velkých měst má sportovní areály v dezolátním stavu a bez pomoci státu či kraje je nejsou schopny zaplatit. Jednorázová řešení, které dotace představují, nemají smysl ani koncepční řešení. Národní sportovní agentura není pouze průtokovým ohřívačem peněz, ale také institucí, která má vymýšlet plány pro obnovu sportovních areálů v celé ČR. A realizace takového plánu je pro rozvoj českého sportu nepostradatelná.

www.sport.cz/olympiada/clanek/1723544-cesi-medaile-oh-loh-zoh.html

Sportovní infrastruktura je zastaralá, nedostatečná a neinvestuje se do ní.

Popis důsledku

Vnitřní dluh ČR vůči sportovní infrastruktuře v hodnotě 250 miliard korun se každoročně navyšuje. Sportovní areály tak stárnou a neobnovují se včas.


Rekonstrukce sportovní infrastruktury je každým rokem nákladnější, protože je potřeba obnovit více věcí za více peněz. Mnohdy situace končí naprostou demolicí sportovního areálu, která někdy stojí podobně jako rekonstrukce areálů v jiných obcích a městech ČR.

Řešení dle ODS

Stamiliardové dluhy vůči sportovní infrastruktuře jsou známkou toho, jak malou váhu dáváme sportovní činnosti. Pokud sport nebudeme v dostatečné míře podporovat, může se stát, že bude výjimkou mít sportoviště v adekvátní kvalitě. Bez infrastruktury se nedá sportovat a rozvíjet mladé talenty. Obce a města navíc mnohdy nesledují aktuální nabídku dotací na obnovu sportovišť. Když už se však taková nabídka objeví, je často složité pro malé obce s jednotkami úředníků vymyslet projekt, který by odpovídal podmínkám dotačního programu. Nahodilost jednotlivých dotací pak nevede k ničemu jinému než k vyhození projektů za miliony korun do koše. Právě Národní sportovní agentura musí koncepčně řešit, kde a na jaké typy sportovní infrastruktury se zaměřit tak, abychom mohli zachránit co nejvíce sportovišť a dát tak lidem šanci sportovat.

Naši sportovci nemají kde trénovat.

Popis důsledku

Některé sportovní legendy, jako např. Martina Sáblíková, musí jezdit trénovat do zahraničí, aby byly připraveny dostatečně na sezónu. Kvalitní sportovci většinou radši předávají své zkušenosti tam, kde je pojí jejich minulost, kde jim dokázali pomoci. Pokud jsou nuceni trénovat v zahraničí, je to pro český sport obrovské mínus.


Sportovci nám utíkají do zahraničí místo toho, aby navázali kontakty v ČR a pomáhali mládeži v rozvoji. Mladí talenti se tak cítí znevýhodněni oproti světové konkurenci a postrádají kvalitní zázemí pro dostatečný rozvoj.

Řešení dle ODS

Martina Sáblíková, Ester Ledecká. Dvě světoznámé sportovkyně mající obrovské úspěchy včetně vítězství v olympijských hrách. Kromě toho však mají společné trénování v zahraničí. Proč? V Česku nenalezneme vhodné zázemí pro to uspokojit jejich potřeby. Nestrádají však pouze ony, ale rovněž jejich sportovní odvětví, které od těchto superkvalitních sportovkyň nedostane tolik ve srovnání s tím, kdyby se mohly připravovat doma. Sportovní infrastruktura se musí rozvíjet i v nepříliš rozšířených sportovních odvětví. Taková sportoviště pak budou sloužit nejen domácím nadšencům, ale rovněž těm ze zahraničí. Dokud nepochopíme, že v Česku není jen fotbal a hokej, ale desítky dalších sportů, které potřebují mít kvalitní zázemí, z místa se určitě nepohneme.

Klesá občanská a celková vybavenost zejména malých obcí.

Popis důsledku

Obce mají většinou velice omezené finance na podporu sportovní činnosti, natož na vybudování nových sportovních areálů za miliony korun. Evropské dotace jsou využívány pouze „pro některé“ a v případě neúspěšné žádosti se další program může pro daný typ obce objevit až za několik let, a to za mnohem vyšší částky.


Mladé rodiny nespatřují občanské vyžití v obci na stejně lukrativní úrovni jako ve městě, čímž se obce vysídlují. V mnoha obcích jsou proto nuceny tradiční kluby ukončit svou činnost kvůli nedostatečně širokému kádru. Projekty na obnovu či výstavbu sportovních areálů za několik stovek tisíc korun jsou pro obce za pár let kvůli změnám v podmínkách dotací nepoužitelné a často je nutné realizovat projekt úplně nový.

Řešení dle ODS

Český venkov se vylidňuje již od sametové revoluce. Největším problémem stále zůstává občanská vybavenost obcí, která se však za posledních třicet let výrazně posunula kupředu. Stavba multifunkčních hřišť je však stále velice nákladná a malé obce je samy nedokáží zaplatit. Pro zachování obyvatelstva na venkově je proto nutné mít „záchytné body“, které mohou občané kdykoli využít. Zejména pro mladé rodiny je takové vyžití základem pro setrvání v obci. Podpora výstavby takovýchto hřišť zatraktivní pobyt v klidné vesnici a naláká také lidi z velkých měst. Stát tím rovněž zachrání český venkov před vylidňováním. Agentura proto musí spolupracovat také s malými obcemi a nabídnout jim pomocnou ruku v realizaci jejich projektů.

7
Neexistující komplexní systém sportovního vzdělání a kariéry
Zjistit více

Na vysokoškolské úrovni máme v ČR k dispozici nepřeberné množství sportovních fakult, které si již v přijímacím řízení vyselektují ty, kteří o studium mají reálně zájem a kteří se chtějí v budoucnu sportu profesionálně věnovat. Problém však nastává při podpoře těch nejlepších studentů, aby v kariéře sportovce nadále setrvali a připravili pro ně ty nejlepší podmínky k tomu, stát se nejlepším na světě. Se sportovním zázemím též souvisejí trenéři a tělocvikáři. Právě oni jsou hybnou silou, která může děti přimět věnovat se celoživotně sportovnímu řemeslu. Systém však nejenže neprodukuje světové talenty, ale není schopen připravit zázemí v podobě trenérů a tělocvikářů, kteří pracují za mizerný peníz, trenéři pak mnohdy i zdarma.

Na vysokoškolské úrovni máme v ČR k dispozici nepřeberné množství sportovních fakult, které si již v přijímacím řízení vyselektují ty, kteří o studium mají reálně zájem a kteří se chtějí v budoucnu sportu profesionálně věnovat. Problém však nastává při podpoře těch nejlepších studentů, aby v kariéře sportovce nadále setrvali a připravili pro ně ty nejlepší podmínky k tomu, stát se nejlepším na světě. Se sportovním zázemím též souvisejí trenéři a tělocvikáři. Právě oni jsou hybnou silou, která může děti přimět věnovat se celoživotně sportovnímu řemeslu. Systém však nejenže neprodukuje světové talenty, ale není schopen připravit zázemí v podobě trenérů a tělocvikářů, kteří pracují za mizerný peníz, trenéři pak mnohdy i zdarma.

www.statista.com/statistics/721669/uefa-football-head-coach-average-age-europe/

Nejsou adekvátně využívány lidské zdroje v nastaveném systému.

Popis důsledku

Není nastaven systém „duální kariéry“ (přicházíme o reprezentanty, kteří by mohli trénovat).


Mládež přichází o možnost trénovat společně s jejich vzory, které navíc často trénují v zahraničí, kde o ně projevují aktivní zájem.

Řešení dle ODS

Je jasné, že ne každý úspěšný sportovec má předpoklady stát se neméně úspěšný v kariéře trenéra. Je ale spousta takových, kteří mají nepřeberné množství zkušeností, a bohužel je nepředají dále. V zahraničí je však naprosto běžné, že zkušení sportovci již během kariéry pomáhají mládeži v rozvoji svého nadání a vedou je ve svých šlépějích. Proto má český sport tzv. „generation gap“, kdy je zde několik let výpadek ve výkonech kvůli zanedbání juniorské přípravy. Jedině aktivní průběžnou spoluprací se dokážeme udržet na špičkové úrovni a být vzorem pro okolní země, jak svou práci dělat.

Není protkán systém trenér/tělocvikář

Popis důsledku

Není dostatek ani kvalitních trenérů, ani tělocvikářů.


Vysoké školy neprodukují lidi připravené změnit školský a sportovní systém svými inovativními nápady, tím se sport konzervuje a pokulhává za konkurencí ze zahraničí.

Řešení dle ODS

Těžko se buduje láska ke sportu, když ani v dětství není nikdo schopen vést dítě ke zdravému životnímu stylu. Klíčovou roli zde sehrávají též učitelé, u sportu pak samozřejmě tělocvikáři, kteří tráví s dětmi několik hodin týdně. Obvyklá hodina tělocviku je však taková, že si děti zahrají vybíjenou, aby učitel nemusel nic dělat. Tím se však nic nezmění! Sport je krásný svou různorodostí a každý si z něj najde svou ideální část. Již na základní škole proto má mít dítě svůj oblíbený sport, kterému se může ve volném čase věnovat a rozvíjet v něm své dovednosti. Nesmíme však podceňovat vliv učitelů, kteří mohou opravdu velkou měrou motivovat děti aktivně se věnovat sportu. Proto mají být hodiny tělocviku tím, na co se děti budou celý týden těšit co nejvíce.

Nízká úroveň univerzitního přínosu

Popis důsledku

Klasické univerziády se u nás těší mizivé podpoře (není nastaven systém záchytu talentů).

Univerzity nejsou propojeny se sportovci (vědecké poznání není uplatněno nebo není realizováno).


Talenti nemají motivaci se zlepšovat, nevidí možnost proměnit svůj potenciál v realitu a často sport odsunou na druhou kolej nebo jej přestanou praktikovat úplně.

Řešení dle ODS

Jestliže chceme mít kvalitní a propracovanou strukturu od základních složek sportu jakým jsou kluby, až po patra nejvyšší, jako asociace, univerzity či přímo Národní sportovní agentura, potřebujeme vzdělané lidi kované přímo v oboru. V Česku působí mnoho sportovních fakult na špičkové úrovni v oblasti teoretické, ovšem chybí zde dynamika využití v praxi přímo u sportovců. Tím se zamezuje propojení obou světů, které však musí jít společně ruku v ruce, abychom sport zkvalitnili. Kvalitní sportovec musí mít za sebou lidi, kteří mu budou nápomocni ve zlepšování se. A jak se může zlepšovat, když sám neví kde? Klademe proto důraz na co největší možnou symbiózu teorie a praxe, která povede ke zlepšení celého sportovního prostředí a lepším výkonům.

8
Pokles dobré pověsti České republiky
Zjistit více

Pivo a Jaromír Jágr. Takto lidi nejčastěji reagují v USA na otázku, co si vybaví, když se řekne Česká republika. Díky sportu si vytváříme pozitivní mezinárodní vazbu, která je v dlouhodobém měřítku pro naši republiku obrovským přínosem. Sport je věcí veřejnou, a protože nejsme globálním hráčem na politickém poli, jsou právě sportovní osobnosti těmi, kteří formují obraz Česka více než kdokoli jiný. Sportovní úspěchy z olympiád či mistrovství světa jsou však pryč, dnes se bohužel stávají spíše světlou výjimkou. Pokud se nám nepodaří generovat špičkové sportovce na světové úrovni, může se stát, že nám pak zbyde jen to pivo…

Pivo a Jaromír Jágr. Takto lidi nejčastěji reagují v USA na otázku, co si vybaví, když se řekne Česká republika. Díky sportu si vytváříme pozitivní mezinárodní vazbu, která je v dlouhodobém měřítku pro naši republiku obrovským přínosem. Sport je věcí veřejnou, a protože nejsme globálním hráčem na politickém poli, jsou právě sportovní osobnosti těmi, kteří formují obraz Česka více než kdokoli jiný. Sportovní úspěchy z olympiád či mistrovství světa jsou však pryč, dnes se bohužel stávají spíše světlou výjimkou. Pokud se nám nepodaří generovat špičkové sportovce na světové úrovni, může se stát, že nám pak zbyde jen to pivo…

www.sport.cz/olympiada/clanek/1723544-cesi-medaile-oh-loh-zoh.html

Naše sportovní reprezentace není kvalitní a nedosahuje dobrých výsledků.

Popis důsledku

Olympijské výkony jsou slabé a výsledků dosahují pouze sólisté. Paradoxně na úkor sportovního systému vyrůstají talenti v podobě Ester Ledecké, která se pravidelně umisťuje na čelních pozicích při mistrovství světa a na olympiádách. Český národní fotbalový tým, který ještě před deseti lety patřil k nejobávanějším soupeřům, je dnes v takové situaci, že pouhá kvalifikace na mistrovství Evropy se bere jako úspěch. A hokejový nároďák ani není třeba s evropskými či zámořskými reprezentacemi vůbec srovnávat.


Junioři nemají motivaci být úspěšní jako Jágr nebo Nedvěd, když vidí, že jejich o pár let starší spoluhráči nedokáží konkurovat hráčům ze zemí s podobnou tradicí, jakou máme my. Čím víc sólistů bude český sport mít, tím víc se sportovní krize bude prohlubovat.

Řešení dle ODS

Angažování zkušených osobností (kterých máme v ČR dostatek) či přebírání zahraničních trenérů k nám jsou možnosti, kterými se dá rapidně zlepšit dnešní tragická situace ve sportu. Budeme maximálně podporovat jejich zapojení do české sportovní struktury. Nestačí mít totiž jen nadějné talenty, kteří se pak rozhodnou jít co nejdříve do zahraničí za mnohem kvalitnějším zázemím. Je potřeba mít v soustavě sportu takové lidi, kteří budou schopni talenty motivovat a co nejlépe je připravovat na jejich budoucnost.

Více než 70 % zpráv o České republice v zahraničí se týká čistě sportu.

Popis důsledku

Ve světě kromě piva znají cizinci Haška, Jágra nebo třeba Nedvěda. Právě tací šíří v zahraničí o Česku pozitivní zprávy s pocitem, že Češi jsou sice malý, ale zato nadaný národ.


Zpráv o českých sportovcích však rapidně ubývá. Tím se pak Česká republika pro mnohé neevropské občany stává neznámou a nezajímavou zemí. A čím míň takových zpráv bude, pak se zahraniční média zaměří pouze na různé politické či showbyznysové kauzy, které v lidech naopak vyvolají negativní konexi.

Řešení dle ODS

Náš mezinárodní věhlas je z velké části postaven právě na sportovcích a jejich úspěších. Podpora těch nejlepších z nich a předávání zkušenosti mladým nadějím je jedinou cestou, jak Českou republiku udržet na špičce co se jejího obrazu týče. S tím souvisí zapojení známých osobností v trénování či přímo v administrativě Národní sportovní agentury k realizaci strategických plánů pro rozvoj sportovní základny.

9
Obecné podceňování přínosu sportu společnosti
Zjistit více

Nic není tak důležité pro správný rozvoj osobnosti jako sport. Ať už v dětství, kdy nám pomáhá se sbližovat s ostatními vrstevníky a navazovat s nimi dlouholeté kontakty, v adolescenci nám naopak slouží k prevenci před užíváním různých omamných látek a buduje v nás fyzicky i psychicky silného člověka, kterému v životě nedělají sebevětší překážky takový problém jako tomu, jenž nikdy žádný sport nedělal. Nezapomínejme, že právě sport nás všechny sbližuje a stmeluje. Při vzpomínce na Nagano si každý vzpomene, jak moc hrdí jsme na to, že jsme Češi. V této těžké době je takových Nagan potřeba o to víc, ovšem bez razantní změny přístupu státu ke sportu to nedokážeme.

Nic není tak důležité pro správný rozvoj osobnosti jako sport. Ať už v dětství, kdy nám pomáhá se sbližovat s ostatními vrstevníky a navazovat s nimi dlouholeté kontakty, v adolescenci nám naopak slouží k prevenci před užíváním různých omamných látek a buduje v nás fyzicky i psychicky silného člověka, kterému v životě nedělají sebevětší překážky takový problém jako tomu, jenž nikdy žádný sport nedělal. Nezapomínejme, že právě sport nás všechny sbližuje a stmeluje. Při vzpomínce na Nagano si každý vzpomene, jak moc hrdí jsme na to, že jsme Češi. V této těžké době je takových Nagan potřeba o to víc, ovšem bez razantní změny přístupu státu ke sportu to nedokážeme.

www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/vyrocni-zpravy/VZdrogy2019_v02_s-obalkou.pdf, www.espad.org/sites/espad.org/files/2020.3878_EN_04.pdf

Sport je základním pilířem mezilidských vztahů a nezanedbatelná součástí občanského a spolkového života.

Popis důsledku

Ztrácíme základní nástroj socializace člověka a rozvoje vztahů mezi lidmi, jímž vychováváme děti ke zdravé soutěživosti nebo aktivitě v oblasti sociální. Pěstujeme v mládeži silný individualismus na úkor týmové práce, spolupráci a odpovědnosti vůči celku i vůči sobě.


Společnost se čím dál víc štěpí na mnoho částí a je těžké mezi různými tábory vybudovat společnou cestu. Člověk je ale tvor společenský a bez příbuzných a kamarádů se žije složitě. Mnozí navíc upadají do těžkých depresí, z nichž není cesta ven. Kolektiv je potřeba utužovat, nikoli jej rozdělovat na „my“ a „oni“.

Řešení dle ODS

Sport vždycky sbližoval národy celého světa. Ať už stojí člověk napravo či nalevo, měl takové či onaké názory, všichni jsou nadšení z toho, že právě jejich reprezentace vyhrála. Na tento fenomén mnohdy zapomínáme a dá se říct, že se projevuje v současné chvíli, kdy jsou sportovní výsledky národních sportů jako je fotbal či hokej naprosto mizerné, a paradoxně nás v posledních letech částečně spojují jednotlivci jako Ester Ledecká či Martina Sáblíková. Soudržnost společnosti v krušných obdobích je vždy klíčová, a pokud se nedokáže semknout ani v časech úspěšných, pak je zde něco špatně. Památné Nagano, přílet hokejových šampionů do Prahy, na tento moment si všichni zajisté rádi vzpomenou. Pro mnohé toto vítězství znamená dodnes symbol národní hrdosti. Je však potřeba znovu taková Nagana zopakovat…

Sport je nejlevnější prevence sociálně-patologických jevů a zabraňuje vyloučení ze společnosti.

Popis důsledku

Roste občanská pasivita a atomizace naší společnosti. Lidé jsou čím dál víc apatičtí a neteční vůči veřejnému životu. Klesá také protidrogová prevence u mladistvých.


Společnost se není schopna sjednotit ani v nejtěžších časech a naopak se ještě více diferencuje. Konzumace omamných látek v čele s marihuanou každým rokem roste a řadíme se ke špičce v Evropské unii. Dodnes jsme se plně nezbavili varen těžkých drog, což poškozuje náš obraz i v zahraničí, např. v Německu.

Řešení dle ODS

Více než 40 procent studentů má zkušenosti s marihuanou, což staví ČR hned na druhé místo v rámci Evropské unie. Co s tím? Jednou věcí je tuto drogu zlegalizovat, přínosné pro všechny je však druhá strana mince, o které se mluví méně. Nejlepší prevencí vůči jakýmkoli drogám byl a stále je sport. A pro rozšíření sportu u mládeže je zapotřebí jej propagovat. Kdy naposledy jste viděli reklamu na sport? Přitom právě sport je tou nejúčinnější zbraní vůči vyloučení ze společnosti a různým patologickým jevům. Podporujeme též zapojení sportovních osobností do projektů pro děti a mládež, čímž se jim sport ještě více přiblíží.

Jak na to?
1.
NASTAVIT SYSTÉM A ORGANIZACI VE SPORTU

Sportu, stejně jako cestovnímu ruchu dlouhodobě chybí jakýkoliv systém, který definuje, kdo, co a jak řídí a komu je odpovědný a jakou sportovní politiku bude uskutečňovat, tedy vlastně vztah veřejné moci ke sportovnímu prostředí.

 

Vznik ministerstva kultury, sportu a cestovního ruchu / ministra bez portfeje

Stávající Národní sportovní agenturu, který plní pouze roli úřadu zrušíme a sport upevníme v roli ministerstva.

Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo kultury proto sloučíme do jednoho samostatného ministerstva. Ostatní činnosti ministerstva pro místní rozvoj přesuneme na ministerstvo financí a vnitra. Spolu s kulturou jsou totiž sport a cestovní ruch tři obory, které spolu velmi úzce souvisí a vždy jsou propojené. Navíc, generují podstatnou část HDP České republiky a zaslouží si společné řízení. Kromě toho, že ušetříme státnímu rozpočtu, jednoznačně nastavíme, jak má sport a zejména příprava sportovců fungovat a jaké role budou mít kraje, obce, svazy i střešní sportovní organizace.

 

Nastavení třístupňové struktury kompetencí a řízení stát – kraje – obce.

Dáme za vznik certifikovaným sportovním centrům, které budou ve spolupráci se sportovními svazy umožňovat sportovní přípravu talentům a připravovat sportovce pro aktivní kariéru ve struktuře:

-      Národní sportovní centra, v gesci státu pro přípravu státní sportovní reprezentace

 

-      Centra vrcholového sportu, v gesci krajů pro výchovu talentů do národních center a přípravu reprezentace na nižší sportovní soutěže

 

-      Centra sportovní přípravy, v gesci obcí pro výchovu sportovců do center vrcholového sportu a zajištění sportovní činnosti bez ohledu na výkonnost.

 

Sport jako veřejná služba

Zajistíme přímé financování sportovních center, aby nedocházelo k dublování dotací a sportovní talenti mohli plynule procházet až do státní reprezentace a neukončili v juniorském věku svou sportovní kariéru. Ve spolupráci se sportovními svazy zabezpečíme trenérskou činnost a kvalitní a propracovaný systém soutěží. Ze sportu se stejně jako například z dopravní obslužnosti stane služba státu. Investované peníze se nám vrátí v podobě zdravého obyvatelstva.

 

Vznik zákona o sportu a velký právní úklid

Zcela nutný je vznik samostatného zákona o sportu, který bude celé prostředí a role aktérů definovat a který konečně definuje podporu, rozvoj sportu a fyzických aktivit jako veřejnou službu, která je všem občanům bez rozdílů zajištěna.

Spolu se vznikem tohoto zákona sjednotíme legislativu a zároveň zrušíme dva další zákony (o podpoře sportu a ochraně olympijských symbolik) a několik desítek právních předpisů. Sport tak bude mít jasně nastavené mantinely.


2.
ZAJISTIT PEVNÉ A SPRAVEDLIVÉ, ALE EEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ SPORTU

Zastavíme finanční systém, který je závislý na aktuálním politickém vedení ať již ve vládě nebo místní samosprávě. Provedeme souvislou pasportizací daní ve formě satelitního účtu a zajistíme, aby se veškeré utracené peníze poplatníků vracely zpátky do systému, a to v předvídatelném a víceletém rámci.

Pasportizaci provedeme i na příjmové straně a jasně stanovíme, jak a z čeho mají sportovci a komerční subjekty daně odvádět. Iniciujeme vznik fondů prevence zdravotních pojišťoven, z kterých budou pojišťovny odvádět prostředky na podporu sportu a zdravého životního stylu.

 

Sport jako takový co nejvíce osvobodíme od závislosti na státu a umožníme, aby mohl být efektivně financován ze soukromých zdrojů. Sponzoring sportu přestane být obávané nebo dokonce sprosté slovo.

 

Zavedení stabilního a přehledného systému financí, vč. rolí samospráv.

Dotační programy definujeme zcela jasně s výhledem na celé volební období, a to maximálně do pěti programů, ve kterých budou peníze jasně rozdělené pro sportovní činnost dětí a mládeže, svazů a střešních organizací i rozvoje infrastruktury.

 

Neinvestiční programy nastavíme tak, aby se daly čerpat již od začátku roku a kluby nebyly zatíženy půjčkami a kontokorenty, a tak, aby byly kontinuální (nebudeme nutit kluby stále dokládat ty samé formuláře) pomocí automatických klíčů vycházející z funkčního a propojeného sportovního rejstříku. U investičních programů nastavíme míru spoluúčasti obce nebo kraje na základě výše rozpočtového určení daní. To potvrdí její potřebnost a zároveň bude reflektovat výši investice vzhledem k počtu obyvatel.

 

Peníze patří primárně dětem, proto jasně definujeme, že příjemcem veřejných prostředků budou pouze veřejně prospěšné a neziskové sportovní organizace. Profesionálové si na sebe musí vydělat sami. Díky nastavení systému jasně stanovíme kompetence ve financování v této struktuře:

-      Stát - je odpovědný za úroveň vrcholového sportu, a za tímto účelem se stará primárně o státní reprezentaci a doping, ev. trenéry.

-      Kraje - jsou odpovědné za úroveň vrcholového a výkonnostního sportu v nižších soutěžích a za tímto účelem se stará o kluby, děti a mládež.

-      Obce – jsou odpovědné za úroveň výkonnostního a rekreačního sportu a za tímto účelem se starají primárně o sportovní infrastrukturu.

-      Svazy – mají právo sestavit složení reprezentace a za tímto účelem jsou zodpovědné za soutěže, rozhodčí, servis a ev. trenéry.

 

Kompletní digitalizace s důrazem na transparentnost.

Celý systém elektronizujeme do 100 %. Neinvestiční programy nastavíme tak, aby se daly čerpat již od začátku roku a kluby nebyly zatíženy půjčkami a kontokorenty, a tak, aby byly kontinuální (nebudeme nutit kluby stále dokládat ty samé formuláře) pomocí automatických klíčů vycházející z funkčního a propojeného sportovního rejstříku. U investičních programů nastavíme míru spoluúčasti obce nebo kraje na základě výše rozpočtového určení daní. To potvrdí její potřebnost a zároveň bude reflektovat výši investice vzhledem k počtu obyvatel.

 

Reálný sportovní rejstřík jako jedno kontaktní místo.

Zavedeme přehledný sportovní rejstřík, který bude jak shromažďovat všechny údaje na jednom místě, tak sloužit jako prostředí pro kontakt s ministerstvem, který bude uživatelsky přívětivý a nebude vyžadovat po sportovních klubech zbytečnou byrokracii – tu mají dělat úředníci, a který bude zároveň maximálně transparentní.

 

Zavedení motivačních benefitů a zvýhodnění společenské odpovědnosti firem.

Motivací pro vícezdrojové financování bude mnohem větší posílení daňových odpisů a asignací pro fyzické i právnické osoby ve formě PPP projektů. Zavedeme také statut společensky odpovědných firem, které budou bonifikovány při veřejných zakázkách. Zároveň nastavíme systém, ve kterém budou zaměstnavatelé zvýhodněni při podpoře sportování svých zaměstnanců jako součást zdravotní politiky státu a umožníme daňové benefity a úlevy pro zaměstnávání dobrovolníků ve sportu (typicky trenéři).


3.
ROZVÍJET A MODERNIZOVAT SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURU

Vnitřní dluh České republiky vůči stavu sportovní infrastruktury (cca. 250 mld.) se musí konečně začít splácet, jinak nenávratně přijdeme o talenty nebo rovnou skončí celá sportovní odvětví, protože není kde trénovat. Vytvoříme proto souvislý koncepční program pro obnovu, modernizaci a rozvoj sportovní infrastruktury lokálního, regionálního i celorepublikového významu tak, aby sportovní areály byly součástí občanské vybavenosti a hlavně byly ve spádové oblasti. Zvláštní investiční program vymezíme pro infrastrukturu, která má nadnárodní význam a splňuje parametry mezinárodních požadavků.


Investiční plán rozvoje infrastruktury, nové a komplexní areály ve spádových oblastech.

Investiční plán do sportovní infrastruktury se stane běžnou součástí rozhodování vlády. Zároveň skončí doba, kdy vedle sebe stojí školní hřiště a areál sportovního klubu. Infrastruktura musí být vzájemně propojená. Školní sportoviště musí být otevřená pro činnost klubů i amatérské sportovce a naopak.


Díky vzniku sportovních center jasně definujeme investiční priority a dáme za vznik uceleným a optimalizovaným areálům, kde se budou připravovat sportovci v příbuzných oborech. Vzniknou centra pro zimní, letní nebo vodní přípravu, kde budou fungovat pracoviště sportovních gymnázií s patřičným zázemím k regeneraci, která mohou být i komerčně využívána ve prospěch všech občanů a která budou sloužit pro pořádání významných sportovních akcí mezinárodního rozměru.


Výstavba multifukčních areálů v každé obci s přenesenou působností.

Chceme, aby v každé obci s přenesenou působností vznikl víceúčelový sportovní areál, který budou využívat jak děti ve škole, tak i sportovci samotní. Ty nejlepší pomocí certifikace posuneme do úrovně sportovních center, které budou napřímo financovány a zabezpečí i funkce pro regeneraci.


4.
ZAVÉST KVALIFIKOVANÉ A MODERNÍ SPORTOVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Celý systém sportovní přípravy má být živým a vzájemně propojeným organismem, který klade důraz na kompetenci a odbornost, ve kterém jsou jeho aktéři motivováni, a to od úrovně mateřských škol, až po univerzitní výzkum. Aktualizovat rámcové vzdělávací program musíme tak, aby dávaly logický smysl. Roli jednotlivých úrovní vidíme takto:

 

-      Univerzitní a vysokoškolská úroveň – akademická půda má zajistit nejen nové poznatky ve výzkumu, ale uplatňovat je a pomocí znalostí vychovávat ty nejlepší trenéry, certifikovat a akreditovat je a pomáhat při přípravě reprezentantů (stipendijní programy, prodloužení studia, umožnění individuálních studijních plánů, stipendijní programy).

 

-      Školní úroveň (od mateřských po střední školy) – má především funkčně a systematicky propojovat kluby s trenéry a pedagogy, jak při výuce tělesné výchovy, tak zájmových kroužků. Zcela výjimečnou roli budou hrát sportovní gymnázia v systému programu státní podpory sportu a výchovy talentů.

 

-      Mimoškolní – bude zabezpečovat především oblast rekreačního sportu a podporu pohybových aktivit dětí a mládeže bez ohledu na výkonnost, tak, aby trenéři či rozhodčí byli zároveň adekvátně vzděláváni, zvyšovali svou kvalifikaci, ale zároveň byli dostatečně ohodnoceni.

 

Propojení trenérů a tělocvikářů

Zvláštní a obrovsky důležitou roli hraje sport ve školách. Chybí zejména kvalifikované vedení sportu na prvním stupni ZŠ, kde jej zajišťují učitelky pro první stupeň. Ty jsou často vysokého věku bez nadšení pro sport. Zavedeme proto tandemovou výuku sportu na prvním stupni s využitím odborných trenérů a propojíme systém vzdělání tak, aby sportovní trenéři klubů či instruktoři mohli být zároveň tělocvikáři nebo vyučovat zájmové kroužky ať už v mateřinkách nebo ve sportovních gymnáziích a zároveň se zajistila úroveň jejich neustálého vzdělávání ve sportovních centrech a zvyšovala se jejich společenská prestiž.

 

Zkvalitnění systému podpory a tréninkového procesu talentované mládeže.

Nastavíme systém duální kariéry pro aktivní a profesionální sportovce tak, aby po skončení své kariéry neodcházeli a mohli své zkušenosti dále předávat při výchově dětí a mládeže. O mladé talenty bude v tomto systému pečováno a zabezpečováno tak, aby v juniorském věku neodcházeli a zároveň jim bylo umožněno komplexní vzdělávání.

Zejména junioři na základních školách jsou často pod velkým tlakem. Nastavíme systém úlev tak, aby zvládli jak přijímací zkoušky na střední školu, tak i studijní plán.

 

Zavedení motivačních benefitů a systematickou podporu pro dobrovolníky.

Systémem motivačních benefitů pro zaměstnavatele systematicky podpoříme fungování dobrovolníků a jejich společenské uznání, např. pěti dny placeného volna formou daňové slevy pro zaměstnavatele.


5.
SPORT PRO VŠECHNY

Sport je potřeba vnímat jako součást všeobecné vzdělanosti. Jako nástroj rozvoje osobnosti a nejlevnější prevencí vůči sociálně patologickým jevům.

Proto budeme usilovat o zakomponování zdravého životního stylu, fyzické zdatnosti a brannosti do osnov škol, vč. motivačního programu pro děti od předškolního věku k výuce pohybové gramotnosti.

 

Rovné příležitosti ke sportu po všechny od handicapu až po aktivní stáří.

Protože chybí celkové hledisko na různé typy a formy sportu, začneme souvisle a koncepčně řešit sport jak pro lidi s handicapem, tak pro seniory.

Zamezíme hybridním podporám, které vnášejí zmatek do financování a sjednotíme systém tak, aby byla turistika součástí sportu a nikoliv cestovního ruchu.

Zamezíme tomu, aby olympijské výkony byly dílem pouze sólistů, ale kolektivního celku. Zvýšenou podporu budeme dávat prioritním sportům (olympijské a kolektivní) a které mají tradici. Jasně řekneme, které sporty budou podporovány, neboť kulečník nebo vrhání nožů nepovažujeme za sport.

 

Vytvoření podmínek pro velké sportovní akce

Vytvoříme vhodné podmínky pro pořádání smysluplných mezinárodních hromadných sportovních akcí jako nástroje propagace České republiky a regionů. Pokud se má stavět nový stadion pro mezinárodní účely, pak v místě, kde existuje velká spádovost obyvatel a cizinců. Nikoliv na zelené louce uprostřed republiky, kde nevede ani dálnice!

Podporu sportovních akcí ze státního rozpočtu budeme přidělovat pouze systematicky a za jasně definovaných kritérií a pravidel.

 

Zamezení negativních vlivů ve sportu

Oblast, která si zaslouží velkou pozornost. Budeme bojovat proti dopingu posílením antidopingového centra a osvětou. Antidopingové centrum ČR již nesmí být jen jakýmsi trpěným přívažkem, ale seriózní institucí, ve které komisaři nebudou obracet korunou, jestli mají jet na kontrolu autobusem nebo pěšky.

 

Zamezíme korupci ve sportu. Do nového zákona o sportu zakomponujeme postihování tzv. „match-fixingu“ a ovlivňování sportovních výsledků bude trestným činem. Dnes nedostatečné kontrolní mechanismy nastímve tak, aby byly víceúrovňové.

Sportovní reforma se mi líbí a chci vědět víc

Dejte nám Váš email a my vám pošleme naši online brožuru.

Za projektem stojí:
Jakub Janda - poslanec za ODS

Jakub Janda se narodil v roce 1978 v obci Čeladná. Již od dětství se věnoval skokům na lyžích, v této disciplíně zaznamenal největší úspěch v sezóně 2005/2006 vítězstvím Světového poháru. Od roku 2017 je poslancem za ODS. Aktivně se věnuje podpoře sportu jak na regionální, tak i na celostátní úrovni.

Copyright © 2021 Reforma Sportu